עדכונים

חבילה חדשה ברפואת משפחה

אנו שמחים להודיע על השקתה על חבילה חדשה ברפואת משפחה מומלצת בחום לכולם לכולם.

עוד
קוד הנחה: בנק שאלות בנשים ופסיכיאטריה

בנק שאלות לשנה ה' ×‘רפואת נשים מכיל כעת 680 שאלות ומספר השאלות הסופי ×¦×¤×•×™ להגיע לכ- 800 שאלות בשבועיים הקרובים. לקראת מועד הבחינה בגניקולוגיה יושק בנק עוד

עדכון מחיר חבילת שלב א' ברפואת משפחה

החל מתאריך 1.10.17 עלות בנק השאלות להכנה לשלב א' ברפואת משפחה תעמוד על 550 ש"ח. מבחני מתכונת המבוססים על שחזורים מהשנים האחרונות יעלו לאתר 918-887-2647